تجربه کاربری

بهبود تجربه مشتری
10 اصل بهبود تجربه کاربری در فروشگاه اینترنتی – بخش اول
خرید یک فرآیند است. این یعنی چه؟ یعنی اینکه خرید یک عمل دفعی و مقطعی نیست. اینطور نیست که مشتری در یک لحظه عمل خرید را انجام دهد.
۱ ۲ ۳